Gårdsbutiken är stängd för säsongen.

Vid Pellets beställning ring, 0456-24893 eller 0709-689747

Tryck på bilden för att komma

till Svenskt Sigills hemsida

SIGILLNIVÅ

 

En certifiering enligt Sigillnivån säkrar extra produktionsmervärden som går utöver gällande lagstiftning inom områdena livsmedelssäkerhet, djuromsorg och minskad miljöpåverkan. Genom certifieringen får företaget kraftfulla argument vid försäljning av sina produkter och kunden ytterligare mervärden. För att kunna använda kontroll- och ursprungsmärkningen Svenskt Sigill ska maten och blommorna komma från odling eller djuruppfödning som är certifierad enligt denna nivå.

 

 

TILLVAL – KLIMATCERTIFIERING

 

En klimatcertifiering innebär att företagets verksamhet uppfyller IP Sigill-nivån och dessutom har åtgärder för minskad klimatpåverkan vidtagits. Mat och blommor som kommer från odling och djuruppfödning som är certifierad enligt tillvalet får bära märkningen Svenskt Sigill - Klimatcertifierad.

 

" Odlat med omsorg om naturen."

" Odlat med omsorg om naturen."